Verklaring Omtrent het Gedrag

Met jullie hulp gaan we er een mooie Nawaka van maken en zullen we achteraf terug kunnen kijken op wederom een geslaagde editie met ruim 4.000 – 5.000 jeugddeelnemers, hun leiding en ongeveer 700 vrijwilligers, waarvan jij er 1 bent.

Met zoveel mensen bij elkaar is het belangrijk dat we iedereen een Sociaal veilige plek bieden waar we respect hebben voor elkaar, handelen naar de gedragscode en het huishoudelijk reglement onderschrijven.

Een van de stappen binnen Sociale veiligheid is de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Sinds dit jaar zijn er enkele wijzigingen in het VOG-beleid, lees daarom dit artikel even goed door.

De belangrijkste aandachtspunten op een rij:

  • Iedere VOG is maximaal 3 jaar na de eerste uitgifte geldig;
  • Je kunt voor al je functies binnen Scouting volstaan met één en dezelfde VOG als die VOG is afgegeven voor de screeningsopties Informatie, Geld, Aansturing, Personen;
  • Stop je helemaal bij Scouting dan vervalt je VOG op het moment van uitschrijven en kan niet opnieuw geactiveerd worden;
  • Een ingeleverde VOG mag op moment van registratie niet ouder zijn dan 6 maanden;
  • Je VOG moet uiterlijk bij de start van de opbouw van Nawaka2022 in Scouts online geregistreerd zijn om medewerker te kunnen (blijven) zijn;
  • Als je een nieuwe VOG moet inleveren dan ontvang je eenmalig de uitnodiging om dit digitaal in orde te maken; voldoe je daar niet aan, dan zijn de kosten voor een VOG voor jezelf en kun je die niet declareren.

Op het moment dat je benoemd wordt checkt de HRM-BO of je huidige VOG nog voldoet.  Krijg je een verzoek om een nieuwe VOG in te leveren dan is de link van JUSTIS die je ontvangt, maximaal 30 dagen geldig. Bovenstaand is best wel een verhaal wat vragen bij je kan oproepen. Vragen over het VOG-beleid kun je stellen via vog@scouting.nl.

Nawaka 2022 volgt het VOG-beleid zoals door de Landelijke raad in december 2020 is vastgesteld en kent geen uitzonderingen op dit beleid.

Snel naar...

Whatsapp-uurtje

Elke maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Stel je vragen via 06-57746422.