Huisstijl en promotiemateriaal

In de zomer van 2022 vindt het vierjaarlijkse waterscoutingevenement Nawaka plaats. De uitstraling van Nawaka 2022 ligt in lijn met de eerdere Nawaka-edities. De onderstaande huisstijlafspraken zijn belangrijk om deze lijn te volgen maar ook om de totaalbeleving rondom Nawaka 2022 te creëren. Voor interne communicatie (binnen diensten en teams) kun je zelf de huisstijl toepassen, voor alle externe communicatie en aankleding stem je dit af met de dienst communicatie. Heb je vragen? Dan kun je terecht bij de dienst communicatie, via communicatie@nawaka.scouting.nl.

Inhoudsopgave

Logo

Het logo van Nawaka 2022 sluit aan op de logoreeks van alle landelijke ledenactiviteiten en heeft een beperkte gebruiksduur. Het logo mag uitsluitend worden gebruikt voor Scoutingdoeleinden die gericht zijn op de ondersteuning en promotie van Nawaka en in het bijzonder Nawaka 2022.

Het logo mag alleen in ongewijzigde vorm worden gebruikt. Aanpassingen in kleur, tekst, vorm en toevoegingen aan het logo in kleur, tekst of vorm is niet toegestaan. Vergroten of verkleinen (hoogte en breedte in gelijke verhouding) is natuurlijk geen bezwaar. Het themalogo kent enkele losse elementen die te gebruiken zijn in visuele communicatie rondom Nawaka 2022. Het Scouting Nederland logo mag alleen in ongewijzigde vorm gebruikt worden.

Het Nawaka 2022 logo is er in tweeluik-vorm voor gebruik in alle officiële communicatie. Het tweeluiklogo kan zowel horizonaal als verticaal gebruikt worden. Het themalogo kan voor interne communicatie los gebruikt worden, mits er in de uiting ook altijd gebruik gemaakt wordt van het Scouting Nederland logo. De voorkeur wordt gegeven aan het gebruik van het tweeluik.Het Scouting Nederland logo is ook los beschikbaar, hiervoor gelden de huisstijlregels van Scouting Nederland (te downloaden vanaf de website www.scouting.nl). Voorbeelden van de logo’s zijn de enige juiste logo’s.

Download het logo

Download het logo voor je eigen drukwerk.

.zip, 10,9 MB

Kleurgebruik

De signaalkleur van Nawaka is blauw. Deze kleur dient als basis op alle uitingen.

Signaalkleur

CMYK
100/75/0/0
RGB
0/74/153
HEX
#004A99

Oranje

CMYK 0/60/100/10 RGB 238/127/0 HEX #FF6600

Donkeroranje

CMYK 0/60/100/15 RGB 211/114/44 HEX #DD5500

Blauw

CMYK 100/10/0/0 RGB 0/149/216 HEX #0095D8

Donkerblauw

CMYK 100/10/0/20 RGB 0/127/186 HEX #007FBA

Lichtblauw

CMYK 20/6/0/0 RGB 212/228/244 HEX #CCEEFF

Wit

CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HEX #FFFFFF

Typografie

Het huisstijllettertype van Scouting Nederland en zo ook van Nawaka 2022 is Arial (10 punts). In vormgeving voor Nawaka 2022 kan gebruik gemaakt worden van een afwijkend lettertype namelijk Source Sans Pro. Dit lettertype is opvraagbaar bij Team communicatie. Ook in officiële documenten kan als accentuering voor bijvoorbeeld titels gebruik worden gemaakt van lettertype Source Sans Pro (16 punts).

Schrijfwijze Nawaka en Nawaka 2022

Nawaka wordt geschreven met een hoofdletter N en verder alleen kleine letters: Nawaka. Voor de jaargang wordt het volledige jaartal toegevoegd, zonder leestekens en met een spatie:

  • Nawaka 2022
  • Nawaka en niet NaWaKa
  • Nawaka 2022 en niet Nawaka22 of Nawaka’22

Op social media wordt gebruik gemaakt van de #Nawaka2022.

Presentaties

Ter promotie van Nawaka bij jouw scoutinggroep stellen wij enkele presentaties beschikbaar. Deze kun je hieronder downloaden.

Presentatie voor je groep

Informeer je groep met deze handige presentatie!

Prezi.com

Presentatie voor ouders

Informeer  ouders met deze handige presentatie!

Prezi.com

Snel naar...

Whatsapp-uurtje

Elke maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Stel je vragen via 06-57746422.