Lid kernteam Productie: Bruggenbouwer naar onze evenementen-organisatie 2.0

Productie | Kernteam

Productie | Kernteam

Intro
Productie organiseert met ingang van 1 januari 2020 centraal voor alle grote landelijke ledenactiviteiten de technische, veiligheids- en voeding & horeca-aspecten van de grote Landelijke evenementen. Hiermee willen we een hoge continuïteit en kwaliteit realiseren als het gaat om de productieorganisatie van evenementen. Productie is tevens het ‘thuis’ van alle vrijwilligers verdeeld over 5 clusters, waar 21 teams deel van uitmaken. Zo’n 400 enthousiaste productievrijwilligers met volop kennis en kunde over productiezaken en bovenal met passie voor evenementen zijn daar mee bezig. Een belangrijk uitgangspunt is dat we extern samenwerken waar nodig en gewenst. We gaan taken echter nooit geheel extern beleggen. Juist de kennis van Scoutingvrijwilligers is essentieel voor een goede samenwerking tussen Productie, externe partners en het evenement.

Het ‘Productieteam’ organiseert als vast team binnen Productie jaarrond de volledige basis op technisch, veiligheids- en voeding & horecavlak van de landelijke ledenactiviteiten. Er is géén aparte Productie-/ondersteuningstak binnen ieder evenement, maar er wordt een dienst geleverd áán een evenement. Het Productieteam werkt tegelijkertijd aan meerdere evenementen. De inhoudelijke teams of vrijwilligers worden door het Productieteam betrokken bij de detailuitwerking, planvorming en calculatie. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde binnen het Productieteam en bij de partners van Scouting Nederland (zoals leveranciers en overheden). Door het ontlasten van een organisatieteam van een evenement kan de focus gaan naar waar het écht om draait: het organiseren van een sterk inhoudelijk programma. Productie is een serviceclub die het evenement ter dienst staat.

Binnen die 21 inhoudelijke teams onderscheiden we een aantal verschillende rollen. Allereerst natuurlijk de leden van het team. Daarnaast kennen we ook de rol van aanspreekpunt (jaarrond), materiaalcoördinator (jaarrond) en twee teamleiders (tijdelijk, alleen voor een evenement). Het aanspreekpunt vertegenwoordigt het team jaarrond, behartigt de belangen van het team, beantwoordt tussentijdse vragen, neemt deel aan enkele overleggen en zorgt dat de teamleden als team met elkaar in verbinding blijven en dat het team op sterkte blijft. Het aanspreekpunt kan bij deze taken ondersteuning krijgen van de teambegeleider en de vrijwilligerscoördinator van Productie. De materiaalcoördinator is verantwoordelijk voor het materiaal van het team: onderhoud/vervanging, verhuizing, etc. Het team wordt tijdens het evenement aangestuurd door twee teamhoofden, die alleen voor dat evenement benoemd worden.

Alle 21 inhoudelijke teams binnen Productie zijn verdeeld over 5 clusters. Een teambegeleider vormt de bindende menselijke factor (oliemannetje) tussen de teams in het cluster. Daarnaast ondersteunt de teambegeleider ook het aanspreekpunt bij enkele activiteiten, zoals werven van nieuwe teamleden, zorg voor huidige teamleden, mede-organiseren van teambijeenkomsten etc.

Bezigheden

Samen met de andere leden van het kernteam ga jij aan de slag om de nieuwe werkwijze en cultuurverandering tot een succes te maken. Jij bent vanuit jouw deskundigheid dus ook medeverantwoordelijk voor de (algemene) aansturing van Productie. Als bruggenbouwer heb je van nature zorg voor menselijk kapitaal en daar heb je ook aantoonbaar verstand van. Jij zorgt er specifiek voor dat onze teambegeleiders in hun rol gezet worden, coacht ze indien nodig en zorgt ervoor dat ze een goed werkend team (gaan) vormen. In het kernteam bespreken we met elkaar het theoretisch concept, de op momenten weerbarstige praktijk én je eigen rol. Natuurlijk kun je ook goed samenwerken met andere disciplines binnen Productie. Jouw speelveld is dus behoorlijk dynamisch. De tijdsbesteding zal naar verwachting enkele uren per week zijn, waarbij de ene periode drukker is dan de andere.

Bagage

Ben jij sprankelend, enthousiast, daadkrachtig en communicatief vaardig, leuk om mee samen te werken, op zoek naar een nieuwe uitdaging én wil je graag mede de koers bepalen van Productie, een belangrijk onderdeel van Team Evenementen, reageer dan. In deze opstartfase zoeken we bovenal iemand die competent is en ervaring heeft met het coachen en (verder) ontwikkelen van teams. Leeftijd vinden we van minder belang, maar enige senioriteit is wel gewenst, gezien de zwaarte van de functie. Als je het kunstje al enigszins beheerst, verwachten we wel van je dat je in de toekomst bereid bent jong talent te begeleiden en geleidelijk meer ruimte te geven zodat die in hun functie kunnen groeien en jij vervolgens op termijn weer met een grote glimlach afscheid kan nemen.

Als lid van het kernteam ben jij in staat om doelgericht samen te werken en de wens van de klant het evenement en onze vrijwilligers in het vizier te houden. Liefst heb je ervaring binnen LLA’s. Je bezit een pioniersgeest en een waarderende manier van communiceren. Ook gevoel voor het uiteenlopende werkzaamheden van de medewerkers van Productie is onontbeerlijk. Daarnaast verwachten we dat je als van nature weet hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie. Je bent lid van Scouting Nederland (of bereid dat te worden). Het overleggen c.q. aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vormt geen probleem voor je. Wij zoeken een kandidaat met minimaal HBO werk- en denkniveau.

Beloning

Samen met de andere kernteamleden én de andere leden van Productie help je je eigen samenwerkingscultuur op te bouwen. Waar nodig of gewenst kun je hulp inroepen. Je hoeft het echt niet helemaal alleen te doen. Naast het opdoen van vele nieuwe contacten, werk je vanuit een veelzijdig en uitdagend takenpakket.

Aanmelden en informatie

Een lid van het kernteam van Productie wordt benoemd door de directie voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is tweemaal mogelijk, dus de maximaal aaneengesloten zittingstermijn is negen jaar.

Wil je eerst meer informatie, stuur dan een berichtje naar coordinatie@productie.scouting.nl . Weet je het al zeker, stuur dan je motivatiebrief + CV naar hrm@productie.scouting.nl onder vermelding van “vacature lid kernteam Productie”. We zien je reactie met grote belangstelling tegemoet!

Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!

Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Direct, bijvoorbeeld als leidinggevende bij een lokale groep, als spelleider bij een regioactiviteit of als survivalbegeleider op de HIT, en indirect als onder andere HRM’er, penningmeester of kok. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus goed bezig!
Te vervullen vanaf:
01-05-2021
Nodig tot:
01-05-2024