Coördinator Voeding & Horeca – Jij maakt het feest smaakvol voor iedereen

Productie | Productieteam

INTRO

Productie organiseert met ingang van 1 januari 2020 voor alle grote landelijke ledenactiviteiten centraal de Productie, veiligheid en voeding & horeca-aspecten van de grote Landelijke evenementen. Hiermee willen we een hoge continuïteit en kwaliteit realiseren als het gaat om de productieorganisatie van evenementen. Productie is tevens het ‘thuis’ van alle vrijwilligers verdeeld over 21 productieteams. Zo’n 400 enthousiaste productievrijwilligers met volop kennis en kunde over productiezaken en bovenal met passie voor evenementen zijn daar mee bezig. Een belangrijk uitgangspunt is dat we extern samenwerken waar nodig en gewenst. We gaan taken echter nooit geheel extern beleggen. Juist de kennis van Scoutingvrijwilligers is essentieel voor een goede samenwerking tussen Productie, externe partners en het evenement.

Het ‘Productieteam’ organiseert als vast team binnen Productie jaarrond de volledige basis op technisch, veiligheids- en voeding & horecavlak van de landelijke ledenactiviteiten. Er is géén aparte Productie-/ondersteuningstak binnen ieder evenement, maar er wordt een dienst geleverd áán een evenement. Het Productieteam werkt tegelijkertijd aan meerdere evenementen. De specialistische teams of vrijwilligers worden door het Productieteam betrokken bij de detailuitwerking, planvorming en calculatie. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde binnen het Productieteam en bij de partners van Scouting Nederland (zoals leveranciers en overheden). Door het ontlasten van een organisatieteam van een evenement kan de focus gaan naar waar het écht om draait: Het organiseren van een sterk inhoudelijk programma. Productie is een serviceclub die het evenement ter dienst staat.


BEZIGHEDEN

Jij bent lid van het Productieteam, dat een onderdeel is van Productie. In het Productieteam zitten leden van diverse vakgebieden: producenten, budgetbewakers, terreinspecialisten, veiligheidscoördinatoren, tekenaars, de planner en de medewerker team evenementen. Samen met hen ga jij aan de slag om de nieuwe werkwijze tijdens evenementen tot een succes te maken. Onze producenten zitten in het OT van het evenement en zij brengen het Productieteam op de hoogte van de eisen en wensen, die de organisatie van het evenement heeft ten aanzien van alle onderdelen waar Productie verantwoordelijk voor is. Als het gewenst is, kun je op verzoek van de producent en/of het OT samen met de producent bij een OT-vergadering aanwezig zijn, maar je maakt dus geen onderdeel uit van het OT van een evenement. Al het contact met het OT verloopt via de producent. Daarnaast stel je de producent continu op de hoogte van jouw activiteiten voor dat evenement (bijv. via CC in de e-mail).

Als Coördinator Voeding & Horeca hou jij je jaarrond bezig met:

- Adviseren van Scouting Nederland over allerlei zaken ten aanzien van voeding & horeca bij evenementen in het algemeen.

- Continu verwerven van actuele kennis op het gebied van wet- en regelgeving omtrent voeding & horeca bij evenementen.

- Actueel houden van onze eigen plannen en overige documenten die op voeding & horeca betrekking hebben.

- Maken van een plan van aanpak per evenement inzake voeding & horeca en aanverwante zaken. Dit plan van aanpak wordt gemaakt op basis van de vraag van de organisatie van een evenement, die via onze producenten aan je wordt gesteld.

- Goede en deskundige advisering aan een evenement over alle voorkomende voeding & horecazaken.

- Er op toezien dat er tijdens de evaluatie van een evenement expliciet aandacht wordt besteed aan de gehanteerde voeding & horecaplannen: zijn ze van nut geweest, goed toepasbaar, actueel of moeten ze gewijzigd worden omdat ze niet voldeden? Naderhand pas je die plannen natuurlijk aan, indien daar gegronde reden toe is, zodat we altijd onze meest recente ervaringen en wet- en regelgeving verwerkt hebben in die plannen.

Aangezien de functie jaarrond zal worden vervuld, kan er ook buiten het evenement (in de minder drukke tijd) gewerkt worden aan het opstellen van bijv. een raamwerk voor die voeding & horecaplannen en mogelijk ook al vooroverleg daarover met diverse belanghebbenden.

BAGAGE

We vragen van je goede, gedegen en actuele kennis van voeding & horecazaken. Je kunt goed overweg met de theoretische kant (beleid, wet- en regelgeving), maar houdt daarnaast ook van de praktijk van het vakgebied. Je kunt helder en duidelijk communiceren, hebt oog voor risico’s. Je weet waar je over praat en kent je rol in de overleggen met verschillende disciplines, waarbij je altijd oplossingsgericht blijft denken. Heb je al veel ervaring, dan verwachten we ook van je dat je kennis en kunde op termijn overdraagt aan nieuwkomers, zodat zij van jouw ervaringen kunnen leren en we ook in de toekomst kwalitatief goede inzet kunnen blijven garanderen.

We verwachten van je dat je achter de gemaakte keuzes en visie staat en deze samen met ons wil uitdragen en verbeteren.

Ervaring met een Scoutingevenement is handig. Houd rekening met een gemiddelde tijdsbesteding van enkele uren per week, waarbij er in bepaalde periodes meer tijd nodig zal zijn. We zijn op zoek naar meerdere coördinatoren voor Voeding & Horeca binnen het Productieteam, dus je hebt ook directe vakcollega's waar je intensief mee overlegt en samenwerkt. Daarnaast zijn we momenteel specifiek op zoek naar kandidaten die het leuk vinden om ook tijdens een evenement aanwezig te zijn om de inzet van (teams van) Voeding & Horeca in goede banen te leiden, dus houd daar ook rekening mee. Je bent lid van Scouting Nederland en bereid om een geldige VOG te overleggen.

BELONING

Samen met de overige leden van de organisatie garandeer jij zoveel mogelijk een goede voeding & horeca-uitvoering voor zowel deelnemer als medewerkers tijdens het evenement, zodat iedereen leuk en lekker feest kan vieren. Daarbij vergroot je ook nog eens je netwerk. De ervaring die je opdoet, staat goed op je CV en levert goede inzichten op die je ook in je reguliere werk kunt gebruiken.

AANMELDEN EN INFORMATIE

Wil je eerst meer informatie, stuur dan een berichtje naar coordinatie@productie.scouting.nl. Denk je gelijk, dit is precies wat ik zoek, stuur dan een motivatiebrief + CV naar hrm@productie.scouting.nl onder vermelding van “vacature Coördinator Voeding & Horeca”, dan nemen we snel contact met je op. We zien je reactie met grote belangstelling tegemoet!

Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!

Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Direct, bijvoorbeeld als leidinggevende bij een lokale groep, als spelleider bij een regioactiviteit of als survivalbegeleider op de HIT, en indirect als onder andere HRM’er, penningmeester of kok. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus goed bezig!
Needed from:
01-04-2021
Needed til:
01-04-2024