Foto: Subkamp Aan de Gracht

Aan de Gracht: Ultimate Chaos


Gepubliceerd: dinsdag 25 februari 2020 21:06
Geschreven door: Subkamp Aan de Gracht

Ultimate Chaos is een unieke nautische activiteit van Subkamp Aan de Gracht! Bij deze activiteit zullen lelievletten, omgebouwd tot slagschip, ten strijde trekken! Het komt aan op bouwvaardigheden, behendigheid, tactische manoeuvres en spierkracht.

Bouwregelement:

  • Deelname staat open voor stalen lelievletten of lelieschouwen
  • De lelievlet mag geen uitstekende of scherpe elementen hebben, die deelnemers kunnen verwonden.
  • De lelievlet mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals verbrandingsmotoren, elektromotoren en/of andere mechanische aandrijvingen, enkel spierkracht is toegestaan.
  • Een deelnemend team mag bestaan uit maximaal 7 personen per lelievlet
  • Voorafgaand aan het spel dienen de deelnemers hun ‘slagschip’ te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige slagschepen te weerhouden van deelname aan het evenement.
  • Het bouwwerk mag maximaal 120cm boven het dolboord uitsteken
  • Het bouwwerk mag niet langer zijn dan 300cm en niet buiten het dolboord uitsteken
  • Het bouwwerk mag niet breder zijn dan het dolboord
  • Vrije toegang/doorloop tot het voor- en achterdek vanuit binnen, i.v.m. ontsnappingsroute

P.S. Neem je eigen bouwmaterialen mee, helaas kunnen we niet iedereen voorzien van onbeperkte materialen! Wees creatief! Meegebracht schoon hout, zonder vervuilingen als verf, olie en dergelijke, kan worden afgevoerd door de organisatie. Overige materialen dienen deelnemers zelf af te voeren na gebruik.

ZEEWOLDE WEERBERICHT