De kampprijs voor de medewerkers bedraagt €178,00. De verdeling van deze kampprijs is te vinden in de figuur hieronder. (De kampprijs voor medewerkers is voor de organsiatie van Nawaka 2018 kostendekkend.)

Verantwoording vanuit Scouting Nederland

Scouting Landgoed Zeewolde:

Het organiseren van grote evenementen zoals Scout-In en Nawaka is iets dat steeds meer geld kost en grotere risico's met zich mee brengt. Denk alleen al aan eisen die er zijn rondom grootschalig kamperen, veiligheid en alles wat er komt kijken bij het verkrijgen van vergunningen. 
Scouting Nederland heeft een aantal jaren geleden bewust gekozen voor de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde om een plek te hebben die toekomstbestendig is en waar het mogelijk moet blijven om grootschalige Scoutingactiviteiten te organiseren. Dat neemt niet weg dat er geen kosten meer zijn voor de huur van het terrein.

Het Scoutinglandgoed is een losstaande BV die - net als de evenementen die Scouting organiseert - werkt met een eigen begroting, kosten en opbrengsten. Kosten voor bijvoorbeeld het gebruik van water en elektra moeten worden betaald door de gebruikers van het terrein, in dit geval een evenement. Dat geldt ook voor eventueel herstel van het terrein voor de volgende gasten en er is sprake van een bedrag per persoon per nacht dat betaald moet worden aan toeristenbelasting. Doordat het terrein optimaal ingericht is voor Scoutingevenementen besparen we waar mogelijk op kosten voor faciliteiten en tijdelijke voorzieningen.

De uitgebreide informatie hierover kun je terug vinden in de landelijke raadstukken op de website van Scouting Nederland. (In het kort: dit heeft te maken met regelgeving omtrent belastingen en risico's die er zijn bij de ontwikkeling en exploitatie van het terrein. In overleg met o.a. de belastingdienst is de keuze voor deze vorm gemaakt. Dit komt voort uit de wens om het landgoed ook beschikbaar te stellen voor kampen van niet-scouts (bijv. schoolkampen, maar ook niet-Scoutingevenementen) maar ook het aanbieden van activiteiten op het terrein (bijv. huren van fietsen, etc.).