Wanneer is Nawaka 2018?

Nawaka 2018 is van maandag 6 tot en met woensdag 15 augustus 2018.

Waar wordt Nawaka 2018 georganiseerd?

Nawaka 2018 wordt op Scoutinglandgoed Zeewolde georganiseerd.

Voor wie is Nawaka 2018?

De interne doelgroepen zijn de leeftijdsgebonden groepen van het waterwerk en binnen Nawaka zijn dit de welpen, scouts en explorers.


De welpen, verwachte leeftijd van 7 tot 11 jaar, hebben de mogelijkheid om 5 dagen mee te draaien op Nawaka en halverwege Nawaka 2018 zal er een wissel zijn van de welpen om zo een grote groep deel te kunnen laten nemen.

De scouts in de leeftijd van 11 tot 15 jaar, zijn de grootste groep deelnemers aan Nawaka 2018. Scouts maken actief kennis met de activiteiten van het spelaanbod van Scouting Nederland. Scouts worden gestimuleerd om kennis te maken met deelnemers van andere, ook buitenlandse, groepen om samen met hen activiteiten te ondernemen.

De explorers; 15 tot en met 19 jaar oud. Bij deze speltak zal een ruimere leeftijdsgrens gehanteerd worden. De reden hiervoor is dat in de praktijk bijna alle watergroepen de leeftijdsgrens ruimer stellen voor explorers. Als we deze speltak limiteren op de leeftijd tot en met 17 jaar zou dit betekenen dat een groot deel van de water-explorers niet deel kunnen nemen als jeugdlid en het verwachtte aantal explorers zeker niet gerealiseerd wordt. Het spelaanbod zal gericht zijn op de officiële leeftijdsgrenzen.

De roverscouts, 18 tot 21 jaar, kunnen als medewerker deelnemen aan Nawaka.

Groepsbegeleiding

De leiding van deelnemende groepen is primair verantwoordelijk voor begeleiding en verzorging van deelnemende kinderen van hun groep.

Externe deelnemers

Binnen de organisatie van Nawaka 2018 wordt ook gekeken naar deelname van of inzet ten behoeve van andere doelgroepen, buiten het waterwerk van Scouting Nederland. Te denken valt hierbij aan:

  • Bevers.
  • Land-, en luchtgroepen die ook het waterwerk willen beleven.
  • Deelname door scouts met een beperking.
  • Buitenlandse groepen die ook een groot kamp voor het waterwerk willen beleven.

Wat kost deelname aan Nawaka 2018?

De kampprijs voor deelnemers bedraagt €285,00. (Voor welpen is dit 140,- euro aangezien zij maar de helft van Nawaka aanwezig zijn.) Lees meer op kampprijs pagina.

De kampprijs voor medewerkers bedraagt bedraagt €178,00. Lees meer op de kampprijs pagina.

Krijg ik een Nawaka 2018 kledingpakket als deelnemer/medewerker?

Elke deelnemer en medewerker krijgt in elk geval een kampdas en een T-shirt.

Wat is het alcoholbeleid?

Het landelijk bestuur heeft begin 2016 het beleidsplan ‘Omgaan met alcohol bij landelijke ledenactiviteiten’ vastgesteld. Uitgangspunt is dat bij activiteiten waar jeugdleden en jongeren onder de 18 jaar aanwezig zijn geen alcohol wordt geschonken en gedronken op plekken waar jeugdleden aanwezig mogen zijn. Dit betekent concreet dat er tijdens de centrale avondprogramma’s zoals feestavond en gondelvaart geen alcohol wordt geschonken. De cafés op de Centrale Markt, op het scouts- en op het explorerterrein zijn alcoholvrij. In de medewerkersbar wordt alcohol geschonken. Deze bar is ‘s avonds vanaf 22.00 uur ook geopend voor leiding van de deelnemende groepen. Het nuttigen van alcoholhoudende drank binnen de omgeving van de groep in de huiselijke sfeer (dan wel in een tent, dan wel op een wachtschip) valt onder de verantwoordelijkheid van de begeleiding van de deelnemende groep.

Wat is het drugsbeleid?

Het gebruik en/of bezit van drugs is tijdens het evenement niet toegestaan.

Waar kan ik mijn wachtschip kwijt?

Momenteel is de Nawaka organisatie nog aan het kijken waar de wachtschepen kunnen komen te liggen. Zodra er hier een antwoord op is, zal dit o.a. hier komen te staan.

Hoe ziet de terreinindeling eruit?

Momenteel zijn we nog bezig met de kaart van de terreinindeling. Hier zal op komen te staan waar welke subkampen zullen zijn en waar de verschillende vletten en wachtschepen komen te liggen. Ook zal hier de Centrale Markt op ingetekend worden.

Voor wie is de kinderopvang?

De leeftijd van de kinderopvang is vastgesteld op 5 t/m 10 jaar. Kinderen tussen de 10 en 18 jaar worden verwacht mee te draaien met een zelf uitgekozen watergroep. Voor kinderen onder de 5 is er geen opvang mogelijk i.v.m. regelgeving. Voor kinderen van deelnemende leiding is geen kinderopvangvoorziening. Een kampprijs zal van toepassing zijn.

ScoutFM

Jouw favoriete nummer nog niet gehoord?