Er zal tijdens Nawaka 2018 1 welpen subkamp zijn. Halverwege Nawaka wisselen hier de deelnemers. Er zijn 4 scouts subkampen en 2 explorer subkampen.