Nawaka is van 6 - 15 augustus 2018 op Scoutinglandgoed Zeewolde. (De welpen draaien Nawaka voor de helft mee en hiervoor kunnen groepen zich t.z.t. inschrijven voor shift 1: 6 - 10 augustus 2018 of shift 2: 11 - 15 augustus 2018.)

De activiteiten zelf worden op drie manieren aangeboden:
• centraal programma
• subkamp programma
• inloopactiviteiten op de centrale markt

Centraal Programma

Het centrale programma bevat een aantal standaardelementen en de momenten waarop zij plaats vinden zijn vooraf bepaald. Deze activiteiten zijn in ieder geval:
• Centrale opening
• Wedstrijden
• Hikes
• Actie
• Feestavond
• Gondelvaart
• Centrale sluiting

Inloopactiviteiten op de centrale markt

De centrale markt wordt een aantrekkelijke plek met horecavoorzieningen en andere faciliteiten waar deelnemers graag naar toe willen komen. Op de centrale markt worden diverse inloopactiviteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn een groot deel van de dag vrij te bezoeken, ook in het weekend. De inloopprogramma’s staan primair in het teken van ontwikkeling, samenspel en de mogelijkheid voor de deelnemers om op individuele basis activiteiten te ondernemen of samen met vrienden of vriendinnen. De centrale markt wordt het bruisende hart van het kamp. Deelnemers krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te werken met Radio Scout FM. Ook worden diverse externe organisaties uitgenodigd voor een bijdrage aan de invulling van de centrale markt.